Xin được giới thiệu ban lãnh đạo công ty cũng như hội đồng cố vấn cho Công ty TNHH Khoáng sản Nước Đức Việt

Chủ tich HĐTV Mr Guenter Stoesser quốc tich Đức

Giám đốc công ty Lê văn Dũng

Ủy viên HĐTV Mr Marcel Gleditzsch- Quốc tịch Đức

Cố vấn Ngôn ngữ Nguyễn Hồng Kỳ

Mr Roland Stoesser chuyên gia kỹ thuật Cơ điện